Tagged with triggerpunkter

Så här lägger jag upp ett träningspass

Grundstrukturen för mina pass ser i stort likadan ut varje gång. Men naturligtvis förändrar jag den ibland utifrån klientens bakgrund och målsättningar. Self-Myofascial Release:  Passen börjar alltid med någon form av SMR. Med foam roller, tiger tail, the stick, medicinboll, tennisboll, lacrosseboll eller golfboll. Syftet är att förbättra kvaliteten på muskulaturen. Statisk stretch: Finns behovet av att … Läs mer

Ta hand om Scalenus och slipp flera vanliga typer av ont

Den  västerländska livsstilen med stress, ytlig andning, gamnacke och tunga felaktiga lyft påverkar Scalenus, en muskel som i sin tur kan orsaka smärta på flera håll. Triggerpunktsbehandling utförd av en terapeut (eller av dig själv, se instruktioner längre ner) kan mildra och bota många typer av ont. Scalenusmuskulaturen består av tre, hos vissa fyra, muskler på sidorna av nacken. Muskelns huvuduppgift är att … Läs mer

Området med smärta är sällan källan till smärta

När du har ont någonstans är det sällan just där orsaken till problemet sitter. Inga konstigheter för en hantverkare. Börjar det rinna vatten från ventilationen inne i ett hus nöjer man sig inte med att täta vid trumman där det rinner. Om inte först, så åtminstone tidigt, ser man till att kartlägga var vattnet kommer in och  rättar till problemen där. Olika smärta kan ha … Läs mer