Tagged with styrketräning

Lucka 5: En av mina grundregler som tränare

I lucka 5: Om du tar något, ge något tillbaka! Idag ger jag er en av mina grundregler som tränare. Jag tycker den funkar utmärkt i tränare-klientrelationen, men den går självklart bra att applicera på annat än träningssammanhanget. Regeln lyder: Om du tar något, ge något tillbaka! Vad regeln innebär i praktiken? Istället för att göra … Läs mer

Self myofascial release (SMR) del 1: Massera utsidan av benet

Den enkla förklaringen till varför du ska massera musklerna innan du tränar är att det förbättrar kvaliteten på muskulaturen. Det i sin tur skapar möjligheter för en ökad prestationsförmåga och minskar risken för skador. Jag använder vanligtvis foam roller, Tiger tail, The Stick, lacrossebollar, tennisbollar, golfbollar och produkter från TP Therapy. Men det finns många olika redskap på … Läs mer

Mobilitets- och stabilitetsprincipen, eller varför dålig rörlighet i foten orsakar knäskador

Principen är lika enkel som genial: Kroppen behöver både mobilitet och stabilitet, men inte lika mycket av både och överallt. Kroppens leder har faktiskt förutbestämda primära behov. Knäleden behöver till exempel mer stabilitet än mobilitet. Först lite introduktion… Mobilitet, flexibilitet och stabilitet? Mobilitet handlar om rörlighet som involverar muskler och leder. Flexibilitet handlar om möjligheten att förlänga muskeln. … Läs mer

Det här är en dålig övning, del 1

Övningen drag mot hakan med skivstång kan helst strykas ur träningsböcker och program, eftersom nackdelarna är större än fördelarna. Och vill du absolut utföra övningen, byt träningsredskap! Känner du igen rörelsen? Nackdelarna är större än fördelarna Övningen drag mot hakan med skivstång stimulerar övre delen av kappmuskeln och mellersta deltamuskeln. Men nackdelarna med övningen överväger klart fördelarna. Den största risken är … Läs mer